top of page

Ein Cyllidwyr

Rydym yn dibynnu’n llwyr ar roddion ac wedi cael ein cefnogi gan amrywiaeth o sefydliadau ac unigolion hael ers ein sefydlu yn 2008. Bob blwyddyn mae gennym amrywiaeth eang o dreuliau er mwyn cadw’r gerddi’n daclus, yn ddiogel, yn cael eu staffio a’u gweinyddu. Felly mae pob rhodd yn hanfodol ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Os hoffech chi ymuno â'r rhestr o roddwyr preifat sydd hefyd yn garedig yn ein cefnogi, yna defnyddiwch ein dolen PayPal yma i sefydlu taliad rheolaidd, neu cysylltwch â ni'n uniongyrchol trwy ein tudalen gyswllt i drafod opsiynau.

Dyma rai o’r sefydliadau sydd wedi ein cefnogi hyd yma:
Busnesau lleol sydd wedi ein cefnogi:
  • Dyfi Wholefoods

  • Caffi Chakra

  • Llyfrau Penrallt

  • Griffiths

  • Cyfleusterau Vinci

bottom of page