top of page

Ein Nodau

Rydym yn cynnig gofod unigryw yn nhref farchnad Machynlleth, Canolbarth Cymru, lle rydym yn hyrwyddo lles meddyliol a chorfforol oedolion trwy ein gwaith prosiect, a man cyhoeddus hardd i’r gymuned gyfan ei fwynhau.

Gwnawn hyn drwy roi cyfle i wirfoddolwyr feithrin y gofod cymunedol hwn a chyd-greu noddfa i bobl a bywyd gwyllt. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithdai a phrosiectau yn ymwneud â garddio, celf, crefft a lles. Rhan hanfodol o'n hymagwedd yw dod â gwirfoddolwyr ac aelodau o'r gymuned ehangach ynghyd â gwahanol raddau o anghenion iechyd a lles, i greu awyrgylch cynhwysol lle gallwn ni i gyd weithio gyda'n gilydd.

bottom of page